design MoreCreative
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

CBK Amsterdam lees minder

Sluiten

CBK Amsterdam initieert en faciliteert activiteiten voor een breed publiek en werkt samen met organisaties, scholen en kunstenaars om kunst toegankelijk te maken. Met een gevarieerde programmering draagt CBK Amsterdam bij aan een aantrekkelijk cultureel klimaat in Amsterdam Oost en omstreken.

De vier kerntaken van het CBK Amsterdam zijn:

1. Kunstuitleen: kunst uitlenen & het aankopen van kunst makkelijk maken;
2. Organiseren van activiteiten zoals tentoonstellingen, concerten, rondleidingen, lezingen en debatten;
3. Initiëren en uitvoeren van educatieve projecten tbv kunsteducatie;
4. Adviseren en faciliteren bij de ontwikkeling van de collectie Kunst in de Openbare Ruimte (KIOR) en het beheer en onderhoud daarvan. CBK Amsterdam is een ontmoetingsplaats waar hedendaagse beeldende kunst centraal staat.

Lees hier het Jaarverslag 2014.